Trading Central

Theo dõi Phân tích Chuyên nghiệp

Hãy thử tạo một chiến lược bằng cách tận dụng các công cụ giao dịch tiên tiến và hiện đại của chúng tôi. Tận dụng tối đa danh sách các công cụ tập trung vào nhà giao dịch có một không hai của chúng tôi, do Trading Central cung cấp và tìm cách thúc đẩy chiến lược của bạn.

Xem Phân tích

  • Các tình huống thay thế dựa trên các cấp độ pivot
  • Phân tích thị trường tài chính nâng cao

Các chỉ báo thế hệ Alpha

  • Tập trung vào các mô hình quan trọng đối với bạn
  • Lên đến 3 chỉ số sáng tạo

Lịch Kinh tế

  • Dữ liệu kinh tế vĩ mô theo thời gian thực
  • Lọc dữ liệu theo thời gian thực
Tải xuống Chỉ báo MT4
* Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm: Điều này không chứa hồ sơ về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc lời đề nghị, chào mời, giao dịch trong bất cứ công cụ tài chính nào. Inceptial không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng nào có thể được thực hiện từ những nhận xét này và về bất kỳ hậu quả nào dẫn đến nó. Không có sự đại diện hay đảm bảo nào được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này. Dó đó, bất kỳ người nào hành động dựa vào nó hoàn toàn tự chịu rủi ro của riêng họ. Inceptial không quảng bá điều này như một nghiên cứu, và nó được coi là tiếp thị truyền thông.
Tải xuống Chỉ báo MT4