Phương thức Nộp tiền

Nộp & Rút tiền

Phương thức thanh toán xuyên suốt của chúng tôi

Đơn giản hóa việc nộp tiền với các phương thức bảo mật của chúng tôi
Nộp tiền ngay

Loại tiền tệ cho tài khoản

Chọn loại tiền tệ phù hợp để nộp tiền

(EUR)

EURO

(USD)

ĐÔ-LA MỸ

Phương thức Nộp tiền

Tìm hiểu thêm về quy cách phương thức thanh toán của chúng tôi

TIỀN NỘP TỐI THIỂU
TIỀN NỘP TỐI ĐA (HÀNG NGÀY)
TIỀN NỘP TỐI ĐA (HÀNG THÁNG)
PHƯƠNG THỨC
THẺ TÍN DỤNG
APMs
ĐIỆN CHUYỂN KHOẢN
TIỀN NỘP TỐI THIỂU

$250

€250

$250

€250

$250

€250

TIỀN NỘP TỐI ĐA (HÀNG NGÀY)

$10,000

€10,000

Số tiền không giới hạn
Số tiền không giới hạn
TIỀN NỘP TỐI ĐA (HÀNG THÁNG)

$40,000

€40,000

Số tiền không giới hạn
Số tiền không giới hạn
Nộp tiền ngay

Quy trình Rút tiền

Rút tiền của bạn bất cứ lúc nào

Đọc các bước sau để hoàn thành đúng cách quy trình này

  • Chứng minh danh tính - Gửi cho chúng tôi ảnh Tài liệu nhận dạng của bạn. Đó có thể là Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (Cả hai mặt đều cần rõ nét) hoặc Giấy phép lái xe của bạn*.
  • Giấy tờ chứng minh địa chỉ – Gửi các loại giấy tờ sau để xác nhận quốc gia cư trú của bạn: Sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng cùng một bản sao kê hóa đơn như Internet, điện, thuế hội đồng, hóa đơn tiền nước hoặc điện thoại không cũ hơn 6 tháng.
  • Ảnh tự chụp với Tài liệu nhận dạng của bạn hoặc Dùng Liveness hoặc Web-ID Check: Kiểm tra thực thể sống đã được chứng nhận trong khi xác minh người dùng là bắt buộc.
  • Xác minh phương thức thanh toán của bạn bằng cách gửi một ảnh thẻ thanh toán, có che CVV ở mặt sau và 12 số đầu của số thẻ tín dụng của bạn ở mặt trước.

*Giấy phép lái xe không được chấp nhận đối với công dân Belarus.

Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình trước khi truy cập trang ngân hàng, và sau đó vào phần rút tiền.

Để có thêm thông tin về quá trình rút tiền, vui lòng đọc Chính sách Hủy và Hoàn tiền của chúng tôi