Các giao dịch với các công cụ tài chính OTC không thể chuyển giao có chứa rủi ro. Khả năng tạo ra lợi nhuận đi đôi với rủi ro thua lỗ. Khi thực hiện các giao dịch, quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản cơ bản sẽ không được chuyển giao cho khách hàng

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Phản hồi 24/7

Liên hệ Dịch vụ khách hàng hỗ trợ 24/7 của chúng tôi bằng cách điền vào mẫu đơn

Phòng 60, 6, phố Zybitskaya, Minsk, 220030, Cộng hòa Belarus, Châu Âu
+375 445887062

    Họ tên

    EMAIL

    Tin nhắn