Ang mga transaksyon na may non-deliverable OTC na mga instrumentong pampinansyal ay mapanganib. Ang pagkakataong kumita ay hindi maibubukod sa panganib ng pagkalugi. Kapag nagsasagawa ng transaksyon, ang pagmamay-ari at ang iba pang mga karapatan sa mga sumasailalim sa mga sumasailalim na mga pagmamay-ari ay hindi naililipat sa mga kliyente

Makipag-ugnayan Sa Amin

Laging Responsibo 24/7

Makipag-ugnay sa aming Responsibong 24/7 Customer Service sa pamamagitan ng pagsagot sa isang pormularyo

Silid 60, 6 kalye ng Zybitskaya, Minsk, 220030, Republika ng Belarus, Europa
+375 445887062

    PANGALAN

    EMAIL

    MENSAHE