ธุรกรรมด้วยตราสารทางการเงิน OTC ที่ไ่ม่มีการส่งมอบเป็นความเสี่ยง โอกาสในการทำกำไรนั้นเทียบเท่ากับความเสี่ยงที่จะขาดทุน เมื่อทำธุรกรรมดังกล่าว ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์อื่น ๆ ในทรัพย์สินอ้างอิงจะไม่โอนไปยังลูกค้า

ติดต่อเรา

พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง 7 วัน

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง 7 วัน ด้วยการกรอบแบบฟอร์มนี้

ห้อง 60, 6 ถนน Zybitskaya, Minsk, 220030, Republic of Belarus, ยุโรป
+375 445887062

    ชื่อ

    อีเมล

    ข้อความ