Sách điện tử giao dịch

Phát triển kỹ năng giao dịch của bạn

Sách điện tử miễn phí về forex

Một công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng miễn phí! Sử dụng các sách điện tử về giao dịch trực tuyến của chúng tôi bất cứ lúc nào để cải thiện các kỹ năng giao dịch và định hướng lại suy nghĩ của bạn. Và bởi kiến thức là vô giá, hãy đọc sách và tiến bước qua các quyển sách điện tử của Inceptial.

Hướng dẫn giao dịch cho người có kỳ vọng cao

Thúc đẩy sự nghiệp giao dịch của bạn bằng cách học các kỹ năng cơ bản sẽ phục vụ nhu cầu của bạn và giúp bạn đi đúng con đường tăng trưởng tài chính – Đọc "Hướng dẫn cho người có kỳ vọng cao" để biết mọi thông tin quan trọng.

 • Thị trường Forex là gì?
 • Điều gì tác động đến Thị trường Forex?
 • Đặc điểm của Thị trường Forex
 • Hiểu dữ liệu kinh tế vĩ mô

Hướng dẫn giao dịch cho tất cả

Tải về và học hỏi từ các sách điện tử của chúng tôi để hiểu rõ về vị thế của bạn. Ngoài ra, hãy tận dụng quyển sách điện tử nâng cao này để bổ sung kiến thức của bạn và tiến bước.

 • Các chiến lược nâng cao cho nhà giao dịch
 • Điều kiện Vào & Ra
 • Sử dụng Chỉ báo
 • Các ví dụ về giao dịch Bán khống & Mua khống

Hướng dẫn giao dịch cho người thành công

Sau khi tiếp thu đủ kiến thức cơ bản, hãy đi sâu hơn vào DNA cơ bản của người môi giới để chìm đắm vào các thị trường thế giới, đọc một sách điện tử nâng cao khác, chỉ có trên Inceptial.

 • Quản lý Vốn
 • Hiểu về đầu tư thụ động
 • Hiểu về đầu tư táo bạo
 • Tìm hiểu các phương thức giao dịch khác

Hướng dẫn giao dịch cho người chịu được rủi ro

Biến đọc sách hàng ngày thành một thói quen để tăng cường vị thế của bạn bằng cách tìm hiểu về các công cụ hữu ích nhất. Tiếp tục đọc các sách điện tử của chúng tôi để giải phóng tiềm năng giao dịch của bạn và giao dịch một cách chuyên nghiệp.

 • Giới thiệu về tâm lý giao dịch
 • Tìm các cơ hội đầu tư
 • Trở thành một nhà giao dịch nhiều tiềm năng
 • Các quy tắc quan trọng nhất cần tuân thủ

* Sách điện tử do MTE Media cung cấp