Transakcje z wykorzystaniem pozagiełdowych instrumentów finansowych bez dostawy są ryzykowne. Możliwość osiągnięcia zysku jest nierozerwalnie związana z ryzykiem poniesienia strat. Podczas zawierania transakcji własność i inne prawa do aktywów bazowych nie przechodzą na klientów.

Skontaktuj Się

W kontakcie 24/7

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta 24/7, wypełniając prosty formularz.

Pokój 60, ulica Zybitskaya 6, Mińsk, 220030, Republika Białorusi, Europa
+375 445887062

    IMIĘ

    EMAIL

    WIADOMOŚĆ