Transaksi dengan instrumen kewangan OTC yang tidak dapat disampaikan adalah berisiko. Kemungkinan membuat keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan risiko kerugian. Semasa melakukan transaksi, pemilikan dan hak lain untuk aset di bawahnya tidak dipindahkan kepada pelanggan

Hubungi Kami

Responsif 24/7

Hubungi Khidmat Pelanggan 24/7 Responsif kami dengan mengisi borang ringkas

Bilik 60, 6 Jalan Zybitskaya, Minsk, 220030, Republik Belarus, Eropah
+375 445887062

    NAMA

    E-MEL

    MESEJ